Nowa linia i odstępy

Utwórz taki dokument i wyświetl go w przeglądarce: <html> <head> <title>Nowa linia</title> </head> <body> To   jest   przykładowy tekst,   który  będzie wyświetlony   na      stronie. </body> </html> Celowo w dokumencie umieściliśmy wiele spacji pomiędzy wyrazami i rozbiliśmy go na kilka linii. W przeglądarce wygląda jednak zupełnie inaczej. Jakby tych spacji i tych przejść do nowej linii w ogóle nie było, prawda? Tak będzie zawsze, gdyż domyślnie przeglądarka jest w takim trybie, w którym wielokrotne spacje i przejścia do nowych linii są ignorowane. Więc jak sobie poradzić? Wystarczy użyć znacznika <br>, który tworzy przejście do nowej linii (tego znacznika nie zamykamy) i specjalnej …


Analiza pierwszej strony

Treść strony internetowej jest zwykłym tekstem, dlatego do jej napisania nie potrzebujemy żadnych dodatkowych narzędzi. By tworzyć własne witryny wystarczy systemowy Notatnik, czy też dowolny inny edytor ASCII. Oczywiście istnieją specjalne programy, które ten proces znacznie ułatwiają i w przyszłości do nich również sięgniemy. Jednak w tym momencie, poznając fundamentalne podstawy języka, będziemy posługiwać się Notatnikiem, aby być bliżej języka i dokładniej go zrozumieć. Pliki ze stronami internetowymi zapisujemy z rozszerzeniem htm lub html. Plik główny (pierwszy) nazywamy zazwyczaj index, a więc pełna jego nazwa to index.htm lub index.html. Tak też nazwaliśmy plik naszej pierwszej witryny. Kiedy wpisujesz adres jakiejś …


Media dźwiękowe (część 2)

azimuth Określa poziomą pozycję, skąd wydaje się dochodzić głos. Wartość angle | left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side || [behind] | leftwards | rightwards | Wartość początkowa center Dziedziczenie tak Używany z wszystkie elementy Przykład DIV.lyrics { azimuth: right behind } Wartością może być kąt angle (-360deg to 360deg, 0deg=center; 90deg=right), kierunek wyrażony wartością absolutną w połączeniu z opcjonalnym kodem behind, lub kierunek względny w lewo (leftwards) lub w prawo (rightwards), który koryguje odziedziczoną wartość o 20 stopni. elevation Określa pionową pozycję, skąd wydaje się dochodzić głos. Wartość angle …